Съдържание

  Намаляване на разходите

  Ключово преимущество на системата за проследяване е намаляването на Вашите разходи. Това е 
  от основно значение за Вас и Ви помага при планирането на бюджета и правилното му усвояване. 
  В резултат на информацията, която получавате от нашите справки, отчети и анализи, Вие добивате 
  ясна представа за начина, по който се образуват Вашите разходи. Това е първата и най-важна 
  стъпка към тяхното евентуално понижение.

  С нашите продукти Вие оптимизирате работата на превозните средства, следите изразходването 
  на гориво и времето за придвижване. Всичко това постигате чрез удобен, отдалечен достъп, без да 
  се налага да провеждате дълги и чести телефонни разговори. С това разходите за комуникация 
  между Вас и служителите Ви намаляват драстично. Това предимство прави нашите продукти 
  подходящи за всеки бизнес и всяка дейност, особено в сферата на транспортните услуги.

  Функционални предимства

  Обичайно голям разход в едно дружество представляват международните телефонни обаждания 
  и използването на роуминг. С помощта на нашите проследяващи системи и свързването им към 
  навигационната система на превозното средство, Вие сериозно намалявате тези разходи, като на 
  практика отпада нуждата от постоянна телефонна връзка. Вие следите лесно и удобно посоката на 
  движение, времето на престой, моточасовете, средната скорост и дневния пробег на превозното 
  средство. Само с няколко стъпки можете да изпратите нов адрес директно на навигационната 
  система на шофьора.

  Широкият набор от доклади и статистики, които са достъпни в системата, Ви дават полезна 
  информация за настоящи и минали отчетни периоди. С тяхна помощ Вие избирате удобните за Вас 
  маршрути, оптимизирате работата на Вашите служители и така по-лесно взимате правилните 
  решения за Вашия бизнес;

  С помощта на системата Вие чувствително намалявате разходите си, както и вредите, причинени от 
  некомпетентни или недобросъвестни служители - виж „Предотвратяване и разкриване на 
  измами“;

  Какви основни показатели засича устройството?

  Текущо местоположение

  Дата и час
  Скорост на движение
  Посока на движение
  Работа на двигателя
  Спирания и престои
  Изминат маршрут
  Пробег и др.

  Директните ползи за Вас:

  Гарантиране спазването на фирмените правила, дисциплината и отговрността на Вашите 
  служители;
  Планиране на алтернативни маршрути, които спестяват време и гориво;
  Откриване на превозни средства, които се използват извън работно време. Засичане на 
  злоупотреби с фирмени ресурси.
  Намаляване на изминатите километри;
  Ограничаване кражбата на горива;
  Драстично намаляване на разходите за комуникация;
  Увеличаване на ефективността на работа;
  Подобряване координацията между звената във Вашата фирма;
  Лесно отчитане на резултатите от взети решения;
  Достъп до различни видове справки;
  Варианти на пътен лист, в зависимост от Вашите индивидуални нужди;
  Проследяване на нивото на горивото за период от време;
  Сигнализация при източвания на гориво;
  Комплексна справка  за времето на движение, изминат пробег и изразходвано гориво;
  Сигнализация при превишаване на скоростта;
  Справка за конкретни действия като: отваряне/затваряне капачката на резервоара, 
  отваряне/затваряне на товарни помещения и т.н.

  Вие получавате още

  Възможност за добавяне на допълнителни обекти и зони върху картата, както и контрол на 
  преминаването през тях;
  Опция за изготвяне на детайлни маршрути на движение и сигнализация при отклонение;
  Постоянно следене на всички показатели и сигнализация при определени гранични 
  стойности;
  Сами можете да определяте правата за достъп на отделните потребители;
  Неограничен брой потребители;
  Възможност за изготвяне на допълнителни справки със данни за посочени от Вас критерии.

  Разходи функционалност намаляване на разходите отчет