Блог

Разходи
06-04-2023

Намаляване на разходите

Ключово преимущество на системата за проследяване е намаляването на Вашите разходи. Това е от основно значение за Вас и Ви помага при планирането на бюджета и...

Научи повече
GPS проследяване
06-04-2023

GPS проследяване - Как работи?

Нашата GPS система за проследяване е изцяло web базирана. Това означава, че Вие получаватедостъп до информацията от всяка точка на света и по всяко време....

Научи повече
Тол такси
17-08-2021

Заяви автоматично ТОЛ Таксуване в България, Унгария и Полша

Пътни такси в Европа с GPS устройство от Локатор БГ

Научи повече
ТОЛ