Специализирани решения

Пълен контрол над Вашия автомобил директно от Вашия джоб!

Всъщност побираме в него целия Ви автопарк. Дори и земеделска техника. В една дигитална платформа.

Превръщаме техническите дейности в структурирани и лесно проследими операции за всяко моторно превозно средство със специализираните решения на Локатор БГ. Помагаме успешно за намаляване на разходите и повишаване на ефективността на всичките Ви логистични операции.

Truck Parking

Специализирани решения

Всичко, от което се нуждаете е просто
връзка с интернет.

Eco Drive

Еко не означава само зелено и екологично. Еко не означава по-скъпо и нерентабилно просто защото е зелено. Може да не Ви се вярва, но екологичното шофиране е икономично, умно и ефективно.

Екодрайв от Локатор БГ е решение, което ще Ви позволи да въведете тази функционалност за всяко превозно средство, което притежавате, за целия Ви автопарк, за личния Ви автомобил дори.

Функционалността е лесна за управление през GPS услугата, която предлагаме, и не изисква друго освен желание от Ваша страна да намалите разходите си, да наложите култура на икономично шофиране, да намалите произшествията и да се похвалите с по-зелен бизнес и по-ниски нива на вредните емисии и парниковите газове за целия Ви автопарк.

Green Eco Car
Eco Drive Car

Екодрайв прави всичко това вместо Вас:

 • Намалява преките разходи за гориво.
 • Намалява общите разходи за поддръжката на автопарка.
 • Регулира стила на шофиране с плавна промяна на предавките.
 • Въвежда култура на икономичен разход на гориво без чести промени в скоростта.
 • Удължава експлоатацията на превозните средства.
 • Свежда до минимум загубите и разходите при евентуална авария.
 • Намалява изпускането на парникови газове и въглеводородни емисии при шофиране.
 • Прави бизнеса Ви зелен без допълнителна инвестиция.

Температурни датчици

Температурният датчик не е лукс, нито е поредното техническо изискване. Температурният датчик е необходимост, която е жизненоважна за доброто функциониране на Вашия логистичен бизнес и качествената доставка, която гарантирате на своите клиенти.

За всички Вас, които притежавате хладилни ремаркета или предлагате услуги за превоз на различни животински видове – температурният датчик е от първостепенно значение. Благодарение на него с един поглед в телефона си Вие ще може да следите в реално време дали специалната температура, при която трябва да бъде превозван поверения Ви товар, се спазва.

Refrigerator Truck
Chart showed on phone and laptop

Температурният датчик Ви осигурява:

 • Справка в реално време с точни координати
 • Данни в реално време за температура от ремаркетата на Вашия автопарк
 • Известяване при промяна на зададена температурна норма

Видеонаблюдение

Специалната услуга за Видеонаблюдение на Локатор БГ ще Ви позволи пълен контрол върху транспортната дейност и управлението на Вашите превозни средства. Тя позволява лесно и ефективно да направлявате шофьорите и техните автомобили директно през компютъра или мобилния си телефон. Видеонаблюдението може да се извършва както върху цялото превозно средство, така и върху ремаркетата на автомобилите.

Решението за видеонаблюдение Ви дава поглед върху местоположението, позволява Ви в реално време да наблюдавате движението на превозните средства чрез видеорегистратори и при необходимост да ги пренасочвате по други маршрути. Услугата дава също и възможност да връщате записа назад, за да проверявате състоянието на шофьора и машината в точно определени часове и да оптимизирате контрола върху поверения Ви автопарк.

Video Camera
Video Control in Truck

Въвеждането на услугата Видеонаблюдение работи за Вас в няколко направления:

 • Пестите време.
 • Пестите разходи.
 • Оптимизирате в пъти наличния човешки и транспортен ресурс.
 • Осигурявате контрол и спазване на наложените правила и процедури.
 • Повишавате ефективността на оперативната си дейност.
 • Получавате справки и отчети както за работата на всяко едно превозно средство и неговия водач, включително извършени нарушения, така и за неговата експлоатация.

GPS за превоз на дървесина

От 2015 г. инсталирането на GPS решение за превоз на дървесина е задължително законово изискване. Ако Вашият бизнес е свързан с дърводобив или логистични услуги за превоз на дървен материал, ние разполагаме с ефективно и лесно приложимо решение, което отговаря на всички изисквания на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).

Важно е да знаете, че покупката на GPS не е достатъчна. Необходимо е освен да се снабдите с качествено GPS устройство, да се уверите, че то е монтирано правилно. Устройството трябва да предава информация за локацията на превозното средство в реално време. Задължително е GPS системата да пази информация, а Вие да имате достъп до данни за маршрутите, по които камионът е преминал през последните три календарни месеца. Решението на Локатор БГ ще се погрижи за всичко това вместо Вас и Вие ще получите достъп до цялата необходима информация.

Нашият екип ще Ви осигури специализиран монтаж, интернет платформа за непрекъснато наблюдение и постоянен достъп до различни справки и данни за превозните Ви средства. Ние осигуряваме и пълния набор от документи, които се изискват от ИАГ и РДГ, за удостоверение и инсталиране на GPS системата.

Truck with log
Man in truck holding documents

Услугата GPS за превоз на дървесина от Локатор БГ ще Ви даде:

 • Високотехнологично GPS решение;
 • Цялостна услуга с монтаж, съобразен с изискванията на клиента и тези на контролните органи;
 • Качествено обслужване и последващ сервизен контрол;
 • Контрол върху управляваните от Вас превозните средства по отношение на спазване на подадените от Вас разписание, маршрути и инструкции;
 • Задължителното по закон Удостоверение за GPS услуга с предоставен достъп на РДГ до системата за проследяване.

Сервизен модул

Това е услуга, която буквално мисли вместо Вас и е ще е ултимативен помощник да не забравяте нито един елемент от поддръжката на своя автопарк, независимо дали той се състои от едно, три, десет или сто превозни средства.

Сервизният модул на Локатор БГ ще бъде дясната Ви ръка, която ще напомня кога да смените гумите, маслото, кога да платите каско и гражданска отговорност, кога да отидете на технически преглед, кога изтичат срокове по гаранция и платени винетки.

С две думи разполагате с електронна сервизна книжка, в която цялата информация, за всяко едно превозно средство, е винаги с Вас и неизменно на разположение. И за да не забравяте, за нейното съществуване услугата е организирана така, че да зададете възможност да Ви напомня с мейл или смс за всичко, което Ви интересува. Може да добавяте и премахвате категории, да персонализирате цялото й съдържание, така че да получавате именно тези известия, които ще работят най-добре за Вас.

Truck Maintenance
Service history

Сервизният модул прави всичко това вместо Вас:

 • Напомня за всички важни събития по поддръжката на Вашите превозни средства и кога трябва да предприемете действия по смяна.
 • Доставя в електронен формат достъп до всички параметри на автомобила от всяко едно устройство с интернет.
 • Осигурява пълно досие на превозните средства с всички ремонти, като Ви информира предварително за предстоящи сервизни обслужвания.
 • Предоставя голям брой параметри, свързани с работата на машината, което Ви позволява да следите нивата на натовареност и съответно да предотвратите прегряване и претоварване.
 • Генерира автоматично срочен разходен отчет за всеки автомобил, след като въведете своите разходи (вкл. лизингови вноски, извънредни ремонти, допълнителни разходи, дори фактури за гориво)
 • Изчислява цена на километър за всяко МПС - ако имате логистичен бизнес това ще Ви помогне по-лесно да направите ценообразуване на своите товари.

Връзка с бордови компютър – следене на разход и ниво на гориво

Услугата Връзка с бордови компютър Ви позволява точно и ефективно измерване на нивото и разхода на гориво на всяко превозно средство от Вашия автопарк. Подобно решение е изключително практично в случай, че искате да оптимизирате логистичната част на своя бизнес, защото отчита конкретни и точни данни за нивото на гориво към даден момент, изразходеното количество гориво, изминатото разстояние, температурата на двигателя, оборотите на автомобила. Системата анализира данните и ги предоставя в достъпен и разбираем вид за оценка на реално изразходено гориво и евентуални злоупотреби с него.

Специализираното решение на Локатор БГ осигурява цялостната система за управление и контрол с пакетна услуга, която включа CAN шина. CAN шината се свързва с бордовия компютър на превозното средство и осигурява цялостната информация за неговите показатели, без нужда от монтаж на сонди, визуализира ги в платформата и са на разположение за Вас по всяко време. Вие имате достъп до лесно управляем интерфейс с информацията и данните от бордовия компютър, монтажа и сервизната поддръжка на оборудването.

Refueling car
Chart on Laptop Screen

Решението Връзка с бордови компютър работи за Вас като:

 • Контролира разхода на гориво и предотвратява възможни злоумишлени действия, с негативни последствия за Вашия автопарк.
 • Дава възможност за въвеждане на норма на разход на 100км, и в случай на резултати под или над нея, Вие получавате визуална справка за икономия, преразход, както и известия при по-голям разход.
 • Помага да разрешите казуси свързани с неправилно отчитане на реално заредени количества гориво в резервоара или резки отклонения при консумацията на гориво.
 • Осигурява достъп до множество параметри за консумацията на гориво както при работа на място, така и в движение.
 • Генерира справки и графики за разхода на гориво. На база на справките може да проследите и анализирате реалния разход на дадено превозно средство за определен период от време.
 • Дава възможност да намалите разходът на гориво с над 30% и да засечете близо 100% от кражбите.

За земеделски производители

Като земеделски производител за Вас правилното и ефективно използване и управление на селскостопанската техника е от ключово значение за просперитета на Вашия бизнес. Локатор БГ предоставя цялостен пакет от специализирани решения, които ще Ви позволят да използвате максимума на всяка една от селскостопанските машини под Ваш контрол. Нашите решения ще намалят разходите Ви за гориво, ще оптимизират оперативните разходи, ще повишат значително ефективността на работата и продуктивността при обработка, ще предотвратят възможни кражби и злоупотреби и ще повишат дисциплината на Вашите шофьори.

Най-важното – специализираните ни решения работят персонално и се създават, така че да се съобразят с конкретните Ви изисквания, вида на Вашия бизнес и земеделската техника, която използвате. Отчитаме данните за работа и ефективност посредством различни датчици, които може да поставим и персонализираме в зависимост от това какви параметри е важно да следите за всяка една от Вашите машини.

Combine harvesting
Тractor tire tracks

Специализираното решение за земеделски производители прави всичко това вместо Вас:

 • Проследява моточасове, скорост, движение, времетраене и начина на управление на машината от всеки един водач.
 • Позволява задаването и пренасочването на маршрути, както и контрол при отклоняване и възможни нарушения.
 • Дава възможност за отчитане на Тол такси, ако има необходимост от такива.
 • Осигурява персонализирано решение от земеделската техника, която използвате.
 • Дава контрол върху качеството на обработка на селскостопанските площи на база предварително зададени параметри за пръскане, торене, поливане, жътва и т.н.
 • Ограничава пропуските при обработка на селскостопанските площи.
 • Позволява да следите разхода на гориво.
 • Осигурява електронно сервизно досие с информация за всяка една машина и с възможност за известие за предстоящи събития и ремонти свързани с нейната поддръжка.

Предлагаме многофункционални решения.

Вие избирате коя част от тях е точно за Вас.

Свържете се с нас