Съдържание

  GPS технология

  GPS проследяване - Как работи?

  След инсталацията на проследяващи устройства в превозното средство, те поддържат непрекъсната връзка с нашия център за данни. По този начин информацията относно тяхното местоположение и моментно състояние се обновява постоянно. Ние събираме данните от устройствата, обработваме ги и използваме информацията, за да Ви предоставим различни доклади, статистически разбивки и автоматично известяване при нужда.

  Нашата GPS система за проследяване е изцяло web базирана. Това означава, че Вие получавате достъп до информацията от всяка точка на света и по всяко време. Всичко, което Ви е необходимо е компютър, свързан с Интернет.

  Разработена изцяло със съвременни технологии, системата предлага високо ниво на сигурност, а заключеното съхраняване и предаване на данни от и към нея, прави кражбата на информация практически невъзможна. Професионален екип от експерти се грижи за правилната работа на системата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

  При интерес, моля не се колебайте да се свържете с нас, за да получите подробна техническа спецификация на системата за проследяване, както и на използваните GPS проследяващи устройства. Не пропускайте и възможността да научите повече за методите за контрол на горивото, които предлагаме.

  Какво е GPS?

  Глобална Система за Позициониране (на английски "Global Positioning System" или GPS) е спътникова радионавигационна система за определяне на положението на обекти, тяхната скорост и посока на движение. Системата се състои от 24 спътника на орбита около Земята.

  Какво е GPRS?

  GPRS (General Packet Radio Service) е технология за пренос на данни през GSM мрежа. Чрез тази технология се осигурява свързаност на проследяващите устройства с Интернет. Навсякъде ли мога да проследявам превозното средство? Да, единствено условие за това е наличието на GPS и GSM покритие.

  Телеметрия

  Телеметрията е технология, която позволява автоматизираното събиране на информация чрез отдалечен достъп. Локатор използва телеметрия, за да получава непрекъсната информация от всички активни проследяващи устройства и включените към тях сензори. Събраната информация се предава в заключен вид през GSM мрежата на мобилни оператори в цял свят. Благодарение на проследяващите устройства от последно поколение, генерираният информационен поток е възможно най-малък. Това гарантира едновременно ниски разходи и бърз трансфер.

  Методи за отчитане на разхода на гориво

  Вариант 1 - Директна връзка към бордовия компютър на автомобила

  При този метод, инсталираното GPS устройство се свързва към бордовия компютър на проследяваното МПС. Това предполага закупуването на допълнително оборудване за свързване, както и МПС с бордови компютър (обикновено модел с производство след 2004 година).

  Предимства: Лесна и бърза инсталация - свързването се извършва само за няколко минути и всички данни от бордовия компютър на МПС са достъпни за обработка в нашия център за данни.Засичате не само състоянието на горивото, но и неговия моментен разход. Освен това засичате и редица други показатели, като обороти на работа на двигателя, температура на охлаждащата течност, натоварване на осите на окачването и др. Възможни са индивидуални доклади по всеки един от тези показатели.Висока точност на отчитане. Възможност за връзка и към устройства с базова функционалност.

  Недостатъци: Технологията е достъпна само за някои МПС - обикновено зависи от годината на производство на автомобила. Стандарта, който използваме, е наличен масово в МПС произведени след 2004 г. Но дори и в този случай възможността за свързване не е гарантирана. Моля, обръщайте се към нас за повече информация относно конкретни марки и модели МПС.

  Вариант 2 - Връзка към фабричния нивомер на автомобила

  В този случай ние свързваме проследяващото устройство към фабричния нивомер за горивото на автомобила. Отчита се само моментното състояние на нивото на гориво в автомобила, като точността изцяло зависи от фабричния нивомер на МПС.

  Предимства: Не се изисква допълнително оборудване при свързването - без допълнителни разходи.Цената на инсталацията включва такъв вид свързване - инсталацията не се оскъпява.Работи при голям кръг от МПС. Въпреки това е необходимо да се свържете с нас с точните модели на автомобилите, за да сме сигурни, че такъв вид свързване е възможно.

  Недостатъци: Отчитането на нивото на гориво е сравнително неточно. Кражби на гориво, по-малки от 10% от целия капацитет на резервоара се отчитат много трудно. Въпреки по-големия кръг от МПС, в които такъв вид свързване е възможно, не се гарантира неговата приложимост във всяко МПС.

  Вариант 3 - Връзка към допълнителен нивомер, инсталиран в автомобила

  При такава инсталация, МПС се оборудва с допълнителен нивомер в резервоара. Процесът при такава инсталация е необратим - резервоарът се пробива и инсталацията може да отнеме няколко часа. Процедурата се извършва от наши партньори, специализирани в инсталацията на такива съоръжения. Постига се много висока точност на отчитане на състоянието на горивото в резервоара (обикновено до 1 милиметър от нивото).

  Предимства: Висока точност на отчитане. Възможност за инсталация във всички МПС, без значение от марка, модел или година на производство.

  Недостатъци: Свързването е възможно само към устройства с разширена функционалност.Инсталацията предполага закупуване на допълнителен нивомер за гориво, което оскъпява оборудването на МПС с проследяваща техника.Инсталацията отнема няколко часа, като се предвижда пробиването на резервоара на МПС с цел оборудване с допълнителен нивомер.  GPS технология следене на гориво телеметрия GPS GPRS