Съдържание

  Виж актуалните тарифни стойности и карта на обхвата

  Уважаеми клиенти,
  Локатор БГ Ви уведомява за решение на Министерски съвет от 22.06.2022г за изменение на Тарифата на таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа в България.

  Промяната в тарифните стойности ще бъде въведена от 00:00 часа на 01.07.2022г, като ще включва и Втори II клас пътища.

  ВАЖНО!!! Необходимо е да предвидите по-високи стойности на зареждане на баланса за ТОЛ отчитане, както и да осигурите платежно средство за ППС, които до сега са пътували само по втори клас пътища!

  Актуалните тарифни стойности са:

  Тук може да намерите текущите цени валидни от 01.03.2020г.: https://www.bgtoll.bg/tol-taksa

  Обхват на платената пътна мрежа:


  За повече информация се свържете с нас на:
  support@locatorbg.com
  +359879409044
  Екипът на Локатор БГ

  Обхват на платената пътна мрежа Второкласни пътища Карта на платена пътна мрежа Закон за пътищата Тарифа на такси ТОЛ такси 01.07.2022