Вход
Продукти>Отчитане на пътни такси  

Отчитане на ТОЛ такси през Локатор БГ

Плащане на ТОЛ такси чрез GPS оборудване или бордово устройство(OBU)

Отчитане на тол такси

Какво е ТОЛ?

Таксуването на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т за ползване на платената пътна мрежа на база на изминато разстояние.ТОЛ системата ще стартира не по-късно от 1 март 2020 г. В тол системата ще се включат общо 3115 км пътища, от тях 804 км магистрали и 2311 км първокласни пътища. На https://trots.bgtoll.bg/ е предоставен ТОЛ калкулатор от АПИ, където можете да добиете представа за конкретните платени пътища и цени.

Регистрация на Локатор БГ

С решение на УС на Агенция пътна инфраструктура (АПИ) № 23820/19 от 20.11.2019 г. е вписан "Локатор БГ" ООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД). Това дава право на Локатор БГ да изпраща данни за изминатите километри към АПИ от инсталираните GPS устройства или от бордови устройства, като на база на тези данни АПИ да начислява ТОЛ такси на съответната фирма превозвач.

За включване към ТОЛ системата и заплащане на ТОЛ такси са възможни 3 варианта:

Отчитане на тол такси, чрез GPS

Клиентите на Локатор БГ ще получават услугата за управление и контрол на автопарка, чрез платформата на Локатор и автоматично подаване на данни към Тол Системата.

Отчитане чрез OBU (бордово устройство)

Освен чрез GPS оборудване можете да отчитате ТОЛ такси с бордово устройство. Бордовото устройство е оборудване предназначено само за изпращане на данни към ТОЛ системата. Можете да заявите бордово устройство от Локатор БГ.

Маршрутна карта

Маршрутната карта представлява предварително електронно заплащане на заявен маршрут. Подходяща е за МПС, които пътуват рядко в платената пътна мрежа и могат да планират предварително маршрутите, по които ще пътуват. Заявеният маршрут може да бъде изпълнен в 24 часов диапазон, като заявяването може да се направи до 7 дни по-рано от регистрирани потребители. Маршрутни карти могат да се закупуват по интернет и на терминалите за електронни винетки в страната.

Какво е необходимо за включване в ТОЛ системата?

За да кандидатствате за включване в ТОЛ системата, чрез GPS оборудване или бордово устройство е необходимо да изпратите информация за избраното от вас оборудване, данни за фирмата/ частното лице, вашия автопарк с включени данни за:

Данните за кандидатстване може да изпращате на имейл: support@locatorbg.com
Необходимо е подписването на споразумение относно автоматичното отчитане на данни за ТОЛ системата.

Плащане на ТОЛ такси и гарантиране на плащанията

Дължимите Тол такси се заплащат на всеки 14 или 30 календарни дни, в зависимост от условията на договора за ТОЛ таксуване. Необходимо е гарантиране на плащанията посредством банкова гаранция, депозит или запис на заповед. Стойността на гарантирането се определя, като осреднена оценка на месечните километри и цената на километър за всяко МПС.

Известяване

Локатор БГ има ангажимента за своевременно известяване на клиента, по посочени от него контакти, посредством e-mail и/или sms:

В договора за автоматично отчитане на данни за ТОЛ системата всички допълнителни условия.