Вход
Продукти>За автопаркове  

Управление на автопаркове

Автопарк

„Управление на автопарк“ представлява незаменим помощник в процесите по оптимизация на дейността във Вашата компания. Ако бизнесът на фирмата Ви е свързан със спедиторска или транспортна дейност, „рент-а-кар“ услуги, отдаване под наем на луксозни превозни средства или каквато и да е друга дейност, разполагаща с автомобилен парк, то предлаганите от нас услуги са това, от което имате нужда.

Ние Ви предлагаме продукт, който спомага Вашия бизнес като Ви осигурява непрекъсната отчетност за случващото се с превозните средства и тези, които ги управляват. С него Вие лесно откривате всякаква външна намеса в автомобили и камиони, както и извънредни ситуации или проблеми на пътя. Вие получавате възможност за лесен и бърз контрол.

Всички тези характеристики на продукта говорят само за едно - той може да бъде Ваш ориентир за това, което се случва с Вашите работни ресурси. В допълнение на това с „Управление на автопарк“ Вие получавате широк набор от доклади и статистики, с които ще имате възможност да следите за правилното функциониране на процесите във Вашата фирма.

Защо да изберете този продукт?

Този продукт е необходимо средство за общо наблюдение на работата на Вашите превозни средства и тези, които ги управляват. С „Управление на автопарк“ Вие спестявате време и средства като проследявате в реално време действията на Вашите служители, превозните средства и маршрутите, по които те оперират. По този начин Вие ще увеличите ефективността на дейността си и ще използвате в пълна степен потенциала на фирмените си ресурси.

С „Управление на автопарк“ Вие ще получите от една страна по-високо ниво на управление и контрол на бизнеса си, а от друга - възможност за Вас да постигнете максималнa координация между отделните работни звена. С това предлаганата от нас услуга става гарант за оптимизирането на текущите Ви разходи и Ваш незаменим помощник в правилното усвояване на наличните ресурси.

Този продукт представлява много повече от проследяващо и контролиращо устройство. „Управление на автопарк“ е средство за управление на вашата работата и е улеснява взимането на важни стратегически и бизнес решения.

Базови функции и възможности

Специфика и характеристика на продукта

Основни показатели, които системата „Управление на автопарк“ следи