Вход
Контакт  

Адрес на централен офис

1784 гр. София, България
ул. "Михаил Тенев" № 6
вход Б, етаж 1, офис № 5
Lat: 42.660764,
Lon: 23.384907

Информация и цени

Телефон: 02 439 07 17
Моб. телефон: 0879 40 90 46
Ел. поща: sales@locatorbg.com

Техническа поддръжка

Ел. поща: support@locatorbg.com

Монтаж на оборудване

Ел. поща: install@locatorbg.com

Адрес на офис в град Пловдив

4001 Пловдив, България
ул. "Звезда" № 30

Моб. телефон: 0894 56 30 04
Ел. поща: sales@locatorbg.com

Монтаж на оборудване

Моб. телефон: 0894 56 30 05
Ел. поща: install@locatorbg.com

Контакти - град Ямбол

Информация и цени

Моб. телефон: 0894 56 30 04
Ел. поща: sales@locatorbg.com

Монтаж на оборудване

Моб. телефон: 0879 40 90 45
Ел. поща: install@locatorbg.com