Счетоводен асистент

Счетоводен асистент

  • Един документ за плащане на всички разходи и уреждане на ДДС.
  • Всички сметки в електронен вид са налични в личната сметка. Достъп до архива с фактури от минали периоди.
  • Експорт на данни към счетоводните и ИТ системите на компанията.
  • Аналитични доклади.
  • Подробни анализи за зареждане с гориво за целия автопарк и за всяко отделно превозно средство.
  • Анализ на разходите и препоръки за оптимално използване на средствата под формата на аналитични отчети и подсказки от системата
  • Индивидуален избор на най-добрите станции, позволяващи оптимизиране на разходите въз основа на историята на транзакциите.
  • Бензиностанции за навигация.
  • Бързо търсене на бензиностанции, планиране на маршрут и изчисляване на разстоянието до станциите.
  • Бързо търсене на бензиностанции, планиране на маршрут и изчисляване на разстоянието до станциите.
Man holding tablet

Предлагаме многофункционални решения.

Вие избирате коя част от тях е точно за Вас.

Свържете се с нас