Съдържание

  GPS проследяване

  След инсталацията на проследяващи устройства в превозното средство, те поддържат 
  непрекъсната връзка с нашия център за данни. По този начин информацията относно 
  тяхното местоположение и моментно състояние се обновява постоянно. Ние събираме данните от 
  устройствата, обработваме ги и използваме информацията, за да Ви предоставим различни 
  доклади, статистически разбивки и автоматично известяване при нужда.

  Нашата GPS система за проследяване е изцяло web базирана. Това означава, че Вие получавате 
  достъп до информацията от всяка точка на света и по всяко време. Всичко, което Ви е необходимо 
  е компютър, свързан с Интернет.

  Разработена изцяло със съвременни технологии, системата предлага високо ниво на сигурност, а 
  заключеното съхраняване и предаване на данни от и към нея, прави кражбата на информация 
  практически невъзможна. Професионален екип от експерти се грижи за правилната работа на 
  системата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

  При интерес, моля не се колебайте да се свържете с нас, за да получите подробна техническа 
  спецификация на системата за проследяване, както и на използваните GPS проследяващи 
  устройства. Не пропускайте и възможността да научите повече за методите за контрол на 
  горивото, които предлагаме.

  Какво е GPS?

  Глобална Система за Позициониране (на английски "Global Positioning System" или GPS) е 
  спътникова радионавигационна система за определяне на положението на обекти, тяхната скорост 
  и посока на движение. Системата се състои от 24 спътника на орбита около Земята.
  Какво е GPRS?

  GPRS (General Packet Radio Service) е технология за пренос на данни през GSM мрежа. Чрез тази 
  технология се осигурява свързаност на проследяващите устройства с Интернет.

  Навсякъде ли мога да проследявам превозното средство?

  Да, единствено условие за това е наличието на GPS и GSM покритие.

  Телеметрия

  Телеметрията е технология, която позволява автоматизираното събиране на информация чрез 
  отдалечен достъп. Локатор използва телеметрия, за да получава непрекъсната информация от 
  всички активни проследяващи устройства и включените към тях сензори. Събраната информация 
  се предава в заключен вид през GSM мрежата на мобилни оператори в цял свят.

  Благодарение на проследяващите устройства от последно поколение, генерираният 
  информационен поток е възможно най-малък. Това гарантира едновременно ниски разходи и 
  бърз трансфер.
     
  Методи за отчитане на разхода на гориво

  Поради големия интерес към техниките за засичане на разхода в превозните средства, решихме да 
  публикуваме подробна информация относно методите, които използваме. Постарали сме се да 
  дадем по-ясна представа на всички, които се интересуват от тази услуга, за да може всеки да 
  избере най-подходящия метод според специфичните си нужди.

  Вариант 1 - Директна връзка към бордовия компютър на автомобила

  При този метод, инсталираното GPS устройство се свързва към бордовия компютър на 
  проследяваното МПС. Това предполага закупуването на допълнително оборудване за свързване, 
  както и МПС с бордови компютър (обикновено модел с производство след 2004 година).

  Предимства

  Лесна и бърза инсталация - свързването се извършва само за няколко минути и всички данни от 
  бордовия компютър на МПС са достъпни за обработка в нашия център за данни.

  Засичате не само състоянието на горивото, но и неговия моментен разход. Освен това засичате и 
  редица други показатели, като обороти на работа на двигателя, температура на охлаждащата 
  течност, натоварване на осите на окачването и др. Възможни са индивидуални доклади по всеки 
  един от тези показатели.

  Висока точност на отчитане.

  Възможност за връзка и към устройства с базова функционалност.

  Недостатъци

  Технологията е достъпна само за някои МПС - обикновено зависи от годината на производство на 
  автомобила. Стандарта, който използваме, е наличен масово в МПС произведени след 2004 г. Но 
  дори и в този случай възможността за свързване не е гарантирана. Моля, обръщайте се към нас за 
  повече информация относно конкретни марки и модели МПС.

  Цената на устройствата, необходими за свързване към бордовия компютър на МПС често пъти 
  надхвърлят цената на самите проследяващи устройства. Това оскъпява оборудването на 
  автомобилите с проследяваща техника.

  Вариант 2 - Връзка към фабричния нивомер на автомобила

  В този случай ние свързваме проследяващото устройство към фабричния нивомер за горивото на 
  автомобила. Това е възможно само при устройствата с разширена функционалност. Отчита се само 
  моментното състояние на нивото на гориво в автомобила, като точността изцяло зависи от 
  фабричния нивомер на МПС.

  Предимства

  Не се изисква допълнително оборудване при свързването - без допълнителни разходи.

  Цената на инсталацията включва такъв вид свързване - инсталацията не се оскъпява.

  Работи при голям кръг от МПС. Въпреки това е необходимо да се свържете с нас с точните модели 
  на автомобилите, за да сме сигурни, че такъв вид свързване е възможно.

  Недостатъци

  Отчитането на нивото на гориво е сравнително неточно. Кражби на гориво, по-малки от 10% от 
  целия капацитет на резервоара се отчитат много трудно.

  Въпреки по-големия кръг от МПС, в които такъв вид свързване е възможно, не се гарантира 
  неговата приложимост във всяко МПС.

  Свързването е възможно само към устройства с разширена функционалност.

  Вариант 3 - Връзка към допълнителен нивомер, инсталиран в автомобила

  При такава инсталация, МПС се оборудва с допълнителен нивомер в резервоара. Процесът при 
  такава инсталация е необратим - резервоарът се пробива и инсталацията може да отнеме няколко 
  часа. Процедурата се извършва от наши партньори, специализирани в инсталацията на такива 
  съоръжения. Постига се много висока точност на отчитане на състоянието на горивото в 
  резервоара (обикновено до 1 милиметър от нивото).

  Предимства

  Висока точност на отчитане.

  Възможност за инсталация във всички МПС, без значение от марка, модел или година на 
  производство.

  Недостатъци

  Свързването е възможно само към устройства с разширена функционалност.

  Инсталацията предполага закупуване на допълнителен нивомер за гориво, което оскъпява 
  оборудването на МПС с проследяваща техника.
  Инсталацията отнема няколко часа, като се предвижда пробиването на резервоара на МПС с цел 
  оборудване с допълнителен нивомер.


  GPS проследяване GPS ТОЛ ТОЛ такси