Вход
Предимства>Помощ на пътя  
Помощ на пътя

Помощ на пътя

Помощ на пътя

„Атомобилна сигурност“ е необходим продукт в съвременния свят, където автомобилът е неизменна част от ежедневието на всеки един човек и основно средство за придвижване.

Често се случват аварии или други непредвидени обстоятелства на пътя, които не сте в състояние да отстраните без чужда помощ. В тези случаи Ви е необходима намесата на пътна помощ или КАТ. Чрез устройствата за проследяване, Вие разполагате с паник бутон за сигнализация, а нашият център за връзка - с точното Ви местоположение.

Заплаха от инциденти съществува навсякъде по пътя. Нашата система Ви гарантира спокойствие, където и да се намирате. Информацията за точното Ви местонахождение може да скъси значително времето за реакция на органи като КАТ или Бърза помощ.

Функционални предимства

Каква е ползата за вас

Какви основни показатели засича устройството?