Вход
Технология>Контрол на горивото  

Методи за отчитане на разхода на гориво

Методи за отчитане на разхода на гориво

Поради големия интерес към техниките за засичане на разхода в превозните средства, решихме да публикуваме подробна информация относно методите, които използваме. Постарали сме се да дадем по-ясна представа на всички, които се интересуват от тази услуга, за да може всеки да избере най-подходящия метод според специфичните си нужди.

Вариант 1 - Директна връзка към бордовия компютър на автомобила

При този метод, инсталираното GPS устройство се свързва към бордовия компютър на проследяваното МПС. Това предполага закупуването на допълнително оборудване за свързване, както и МПС с бордови компютър (обикновено модел с прозводство след 2004 година).

Предимства

Недостатъци

Вариант 2 - Връзка към фабричния нивомер на автомобила

В този случай ние свързваме проследяващото устройство към фабричния нивомер за горивото на автомобила. Това е възможно само при устройствата с разширена функционалност. Отчита се само моментното състояние на нивото на гориво в автомобила, като точността изцяло зависи от фабричния нивомер на МПС.

Предимства

Недостатъци

Вариант 3 - Връзка към допълнителен нивомер, инсталиран в автомобила

При такава инсталация, МПС се оборудва с допълнителен нивомер в резервоара. Процесът при такава инсталация е необратим - резервоарът се пробива и инсталацията може да отнеме няколко часа. Процедурата се извършва от наши партньори, специализирани в инсталацията на такива съоръжения. Постига се много висока точност на отчитане на състоянието на горивото в резервоара (обикновено до 1 милиметър от нивото).

Предимства

Недостатъци