Вход
Предимства>Предотвратяване на измами  
Предотвратяване на измами

Предотвратяване на измами

Предотвратяване на измами

„Предотвратяване и разкриване на измами“ Ви предпазва от нередности в действията на Вашите служители. Заложените в проследяващите устройства механизми са разработени съобразно реални сценарии от практиката и имат способността да засичат наличието на измами и нарушения от различен характер, като Ви сигнализират всеки път, когато това се случва.

Вие получавате постоянна информация за всички превозни средства и начина на тяхната експлоатация. На ваше разположение предоставяме допълнително всякакви текущи справки, дългосрочни и краткосрочни доклади, общи анализи на данните от устройствата за настоящи и минали периоди.

„Предотвратяване и разкриване на измами“ най-вече се отнася за продукта „Управление на автопарк“, който е пряко свързан и насочен към фирми, работещи в сектори като: спедиторска дейност, транспорт и логистика, автомобили под наем, дистрибуция и всякакви други видове дейност, в която е ангажирана употребата на превозни средства.

Като най-характерни примери за злоупотреби, нарушения и измами се определят: кражба на гориво, кражба на елементи от товарната зона (при камиони и тежкотоварни превозни средства), неизпълнение на ограниченията за скоростта на движение или нарушение в максимално допустимите часове за пътуване, преминаване на изрично забранени зони и употреба на фирмена техника за лични цели. Всички тези ситуации се откриват много лесно с нашата система за проследяване.

Функционални предимства

Каква е ползата за вас